Historia Koła Naukowego Chemików "Jeż" 

 

Początki Koła

Koło Naukowe Chemików „Jeż” jest jednym z najstarszych działających studenckich kół naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Powstało ono już w latach 50-tych ubiegłego wieku, w czasie, kiedy powstały Katedry Chemii Nieorganicznej, Organicznej i Fizycznej. Na początku nie mieliśmy swojej własnej siedziby, a zajęcia odbywały się w całym Wrocławiu. Najwięcej czasu studenci spędzali na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w trzech salach laboratoryjnych odbywały się zajęcia dla wszystkich roczników.

Wyższe uczelnie we Wrocławiu borykały się wtedy z licznymi problemami, jednym z nich był brak wykwalifikowanej i pełnej kadry. Z tego też powodu zdolniejszych studentów starano się angażować w projekty badawcze już od drugiego roku studiów. Dobrą okazją ku temu stały się, organizowane wieczorami spotkania studentów, które szybko przerodziły się w Koło Naukowe. Ówczesna nazwa koła brzmiała po prostu Koło Naukowe Chemików.

Nie wiadomo dokładnie, kto był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, ale wiadome jest, że od początku swojego istnienia było ono pozytywnie przyjęte i wspierane przez środowisko akademickie, w tym głównie przez panią prof. dr hab. Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską. Na spotkaniach tych, z powodu braku innej możliwości, odczytywane były referaty naukowe zaproszonych gości, którymi byli pracownicy naukowi, oraz prowadzone były dyskusje naukowe.

Na początku lat 70-tych oddano do użytku nowy budynek Instytutu Chemii przy ul. F. Joliot-Curie 14. Dzięki temu Koło Naukowe mogło poszerzyć swoją działalność o zwiedzanie pracowni naukowych i zapoznawanie studentów z działającymi tam sprzętami badawczymi.

 

Działalność Koła

Oprócz zajęć naukowych, Koło Naukowe Chemików, jako jedno z pierwszych w Polsce zorganizowało prototyp Szkoły Chemii, na którą zapraszani byli członkowie kół naukowych z całej Polski. Początkowo opierały się one jedynie na odczytach referatów, dopiero pod koniec lat 70-tych zaczęły pojawiać się na nich plakaty. W latach 70-tych Szkoły Chemii organizowane przez Koło odbywały w Karpaczu w „Krokusie” - ośrodku należącym do Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat 80-tych Szkoły Chemii odbywały się, co roku lub co pół roku, a Koło Naukowe Chemików z Wrocławia brało w nich czynny udział. 

Ponadto, Koło próbowało nawiązać współpracę z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi z Wrocławia. Z Kołem Naukowym studentów z Politechniki Wrocławskiej odbyła się jedna sesja naukowa, która miała charakter wymiany doświadczeń i opisu osiągnięć obu kół. Przez bardzo krótki okres czasu Koło współpracowało również z Kołem Naukowym studentów farmacji.

Na Uniwersytecie Wrocławskim odbywała się, podobnie jak dzisiaj, Giełda Kół Naukowych, jednak miała ona inną formę niż obecnie. Nie był to konkurs, lecz jedynie prezentacja osiągnięć studentów należących do kół naukowych. 

Ponadto studenci organizowali również rekreacyjne wyjazdy. Początkowo odbywały się one jedynie do ośrodka „Krokus”. Z czasem zaczęto jeździć w inne rejony Polski oraz nazywać je Rajdami Chemika. 

Od początku istnienia koła przynależność do niego nobilitowała studentów i implikowała stawianie im wyższych wymagań. Ponieważ studenci owi mieli możliwość indywidualnego rozwoju naukowego w wybranych przez siebie laboratoriach nigdy nie było potrzeby, aby Koło zajmowało się określoną tematyką. 

W Kole Naukowym Chemików liczba członków przez cały okres jego istnienia waha się od 10 do 30 osób. Byli wśród nich również studenci z innych krajów, w tym z Wietnamu. 

 

Opiekunowie Koła

Oczywiście Koło Naukowe Chemików nie mogłoby istnieć bez opiekuna naukowego.

- Prof. Stanisław Wajda - lata 50. i częściowo 60.

- Prof. Jerzy Hawranek,

- Prof. Henryk Kozłowski

- dr Andrzej Vogt - lata 70.

- Prof. Tadeusz Lis, który sprawował tą funkcję aż 21 lat, do roku 1996,

- Prof. Anna Trzeciak, sprawowała funkcję opiekuna od 1996 roku do 2005.

- Prof. Kazimierz Orzechowski - od 2005 roku do 2013.

- Prof. dr hab. Leszek Ciunik - od 2013 do 2015.

- dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr - od 2015 - do dziś

 

Skąd wzięła się nazwa?

Współczesna nazwa Koła - Koło Naukowe Chemików „Jeż” obowiązuje, od 2001, kiedy to na uroczystości Jubileuszu 10. rocznicy śmierci prof. Jeżowskiej-Trzebiatowskiej, ówczesna Przewodnicząca Koła, pani Małgorzata Hołyńska zaproponowała dodanie do nazwy Koła słowa „Jeż”, od nazwiska wybitnej uczonej i założycielki chemii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Koło Naukowe dzisiaj

Obecnie Koło Naukowe Chemików „Jeż” kultywuje tradycje poprzednich pokoleń studentów. Organizuje Ogólnopolskie Szkoły Chemii, Warsztaty Chemiczne, wycieczki do Instytutów Badawczych oraz Rajdy Chemika.

Od początku istnienia Festiwalu Nauki Koło Naukowe Chemików czynnie angażuje się w jego organizację. Z tej współpracy narodził się pomysł organizacji Warsztatów Chemicznych dla uczniów Liceów Ogólnokształcących, które do dnia dzisiejszego cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Tradycyjnie Koło Naukowe w okresie karnawału organizuje popularny wśród studentów Bal Chemika.